انتخابات و نقش بانوان و جوانان بستان آباد

ستاد های انتخاباتی شلوغ است و مردم به خوبی نماینده خود را می شناسند. همین گفتگو ها راه گشای نمایندگان خواهد بود. امروز جوانان بستان آباد با آگاهی و اشراف کامل بر مسائل اقتصادی منطقه و کشور، ساعتها با نماینده خود به گفتگو می نشینند. توقع نسل جوان منطقه متفاوت از خواسته هایی است که دو سه دهه پیش در آستانه هر انتخاباتی مطرح می شد. آنها تحصیلکرده اند و اشتغالی پایدار و مولد می خواهند. من نیز با توجه به تحصیلات و رزومه کاری ام توجه ویژه ای بر بخش صنعت دارم. وقتی با این جوانان حرف می زنم هر دو طرف لذت می بریم. چون همانطور که اولویت من صنعت و اقتصاد است آنها هم چنین دغدغه هایی دارند.

در آمارهای بستان آباد جمعیت زنان و مردان منطقه نسبتی تقریبا برابر دارد. ما در مورد بانوان با جامعه آماری بزرگی روبرو هستیم از این رو در بستان آباد و برخی از روستاهای منطقه با خانم ها جلساتی داشتیم. حتی در چند مورد بانوان و جوانان روستایی کانال ها و گروههایی در شبکه های مجازی درست کردند و به صورت خودجوش به استقبال انتخابات یازدهمین دوره مجلس رفته اند و به عنوان ستادی مجازی فعالیت می کنند.

جامعه ارزشمند بانوان و جوانان مطالبات متفاوت و ویژه ای دارند و توجه ای اگر نه کمتر از سایر گروههای اجتماعی بلکه بیشتر از آن را می طلبند. از این رو همسر من به طور مرتب در منطقه حضور دارد و به گفتگو و تعامل با بانوان بستان آباد می پردازد تا از فضای زنانه منطقه، موقعیت و نیازها و مطالبات بانوان مطلع باشیم. من نیز به گفتگو و تعامل با جوانان منطقه، اراده و انگیزه ای دو چندان می گیرم تا به لطف خدا در مجلس آینده پیگیر مطالبات این دو گروه باشیم.

سعید دلفکار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *